ผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม และคณะครูต้อนรับผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

Related Posts