ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ   นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และ นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข

พร้อมด้วยคณะครูร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร