Breaking News
Home / 2018 / พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

โครงการสร้างความตระหนักและเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรีย …

Read More »

โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561

คณะครู  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรีย …

Read More »

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ท่านดร.บัญญัติ เพ็ …

Read More »

กลุ่มจิตอาสาร่วมทำความสะอาดโรงเรียนรับเปิดเทอม

ในวันที่14 พฤษภาคม 2561นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอน …

Read More »