ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง

    วันที่ 4 เมษายน 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

คณะครูร่วมต้อนรับครูอลงกรณ์ จงรักษ์ และร่วมแสดงความยินดีกับครูทั้ง 5 ท่าน

ในวาระย้ายสถานที่ประจำการสอน

ณ ห้องประชุมศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์