ต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    วันที่ 2 เมษายน 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม ค

ณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์