มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอวังสมบูรณ์ประจำปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นำโดยครูมานะ แจ่มเพ็ง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอวังสมบูรณ์ประจำปี 2561 โดยผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติดอำเภอวังสมบูรณ์ประจำปี 2561 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประเภทนักเรียนระดับประถมศึุกษา ณ สน่่ามกีฬาอำเภอวังสมบูณ์