กิจกรรมสวดมนต์วันพระ 9 มีนาคม 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันพระ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์