พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นำโดยท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts