ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา