กิจกรรมสวดมนต์วันพระ 8 กุมภาพันธุ์ 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2561 

นำโดยท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

และคณะครู ร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันพระ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts