กิจกรรมสวดมนต์วันพระ 31 มกราคม 2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 นำโดยท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

และคณะครู ร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันพระ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts