การประเมินโครงการส่งเสริมมารยาทไทย

วันที่ 23 มกราคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมมารยาทไทย

ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์