ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ปี2561

ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์