คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำวันพระ

คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

ประจำวันพระ ที่ 9 มกราคม 2561