กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก้ววิทยา

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตะกร้อชาย  รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตะกร้อชาย  รุ่นอายุ 15 ปี