คณะครูและนักเรียน ร่วมสวดมนต์ ประจำวันพระ ( 15 ธันวาคม 2560 )

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง
คณะครูและนักเรียน ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ประจำวันพระ ( วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 )