การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนส่วนภูมิภาค ณ จ.สมุทรปราการ

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนส่วนภูมิภาค ณ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7-11 ธ.ค.60 กีฬาเซปักตะกร้อ

ประเภททีมชุดชาย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2
ประเภททีมชุดหญิง รางวัลเกียรติ รองชนะเลิศ อันดับ 2