ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์

ได้รับเกียรติจากนายอำเภอวังสมบูรณ์ นายวรภัทร ขำสุวรรณ เข้าร่วมประชุมด้วย