พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ
โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุเทพ ไผ่ล้อม