ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

เวลา 07.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม ณ วัดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว นำนำโดย นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ครู และประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ