คณะครู นักเรียน ร่วม สวดมนต์ ประจำวันพระ ( 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 )

คณะครู นักเรียน ร่วม สวดมนต์ ประจำวันพระ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ( 1 December 2017 )
ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา