พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐