ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมประดิษฐ์ กระทงให้กับวัดวังสมบูรณ์

ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมประดิษฐ์ กระทงให้กับวัดวังสมบูรณ์