ภาพบรรยากาศกิจกรรม การติวสอบธรรมศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน ได้มีการติวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-ชั้นเอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยพระอาจารย์