บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 2 รองผู้อำนวยการปะพบนักเรียนและแนะนำครูใหม่

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2  วันที่ 1 พศจิกายน 2560

รองผู้อำนวยการปะพบนักเรียนและแนะนำครูใหม่