บรรยากาศ เลี้ยงรับครูใหม่ พร้อมส่งครูไปบรรจุใหม่แถมส่งท้าย ให้ครูผู้วางเรือพาย

บรรยากาศ เลี้ยงรับครูใหม่ พร้อมส่งครูไปบรรจุใหม่แถมส่งท้าย ให้ครูผู้วางเรือพาย