Home / ประชาสัมพันธ์โรงเรียน / โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาเครื่อข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้คัดเลือก Best Practice ของครูภายในอำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับจังหวัด สระแก้ว

โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาเครื่อข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้คัดเลือก Best Practice ของครูภายในอำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับจังหวัด สระแก้ว

โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาเครื่อข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้คัดเลือก Best Practice

ของครูภายในอำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับจังหวัด สระแก้ว

Check Also

ประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 5 มิถุนา …