พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ณโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

พร้อมทั้งโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐

Related Posts