โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดย ท่าน ผอ.สุเทพ ไผ่ล้อม ร่วมกับเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ร่วมงานกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายให้วัดวังสมบูรณ์ และวัดต่างๆ ในตำบลวังสมบูรณ์

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดย ท่าน ผอ.สุเทพ ไผ่ล้อม ร่วมกับเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ร่วมงานกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายให้วัดวังสมบูรณ์ และวัดต่างๆ ในตำบลวังสมบูรณ์