กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านซับสิงโต ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านซับสิงโต ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ