ศึกษาดูงานทีโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ท่าน ผอ.สุเทพ ไผ่ล้อม ได้นำคณะครู และประธานกรรมศึกษาโรงเรียน สจ.ชาตรี สง่าพล

ศึกษาดูงานทีโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีท่าน ผอ.บุญเลิศ ค่อนสอาด และคณะครู

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี