ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันพระ 12 มิถุนายน 60

ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันพระ 12 มิถุนายน 60