พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกพระคุณของครู โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการไหว้ครูในวันพฤหัส ที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยในปีนี้รูปแบบพานไหว้ครูสวยงาม เเละมีความคิดสร้างสรรค ทุกห้องเรียน